Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Trygga och kreativa arbetsplatser för våra medarbetare

Spendrups drivs av fjärde generationen Spendrups, med flera familjemedlemmar som eldsjälar i våra verksamheter. I storfamiljen ingår våra 1 100 kollegor som tillsammans har format företagets kultur och värderingar.

Våra värderingar präglar allt vi gör. Med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapar vi smakupplevelser och relationer i en klass för sig. Oavsett var du som medarbetare jobbar inom Spendrupsfamiljen ska du känna att kulturen kännetecknas av handlingskraft, äkthet, nyskapande och stolthet.

För oss handlar det om att ta vara på möjligheter och förverkliga mål och drömmar. Samtidigt som vi respekterar traditioner och hantverk, har en ren produktion och ärliga relationer. Vi ska alltid vara nyfikna, vilja experimentera och uppfinna. På Spendrups är det viktigt att söka glädjen i det vi gör och att alltid sträva efter att bli bättre.

Våra medarbetare jobbar på bryggerierna i Grängesberg, Hällefors och Visby, på bryggeriet och restaurangen OMAKA i Stockholm, på huvudkontoret i Stockholm och på våra terminaler och säljkontor runt om i landet.

"Öppenhet och nyfikenhet gör oss bättre, både som individer och som bolag."

Einar Botten, HR-direktör

Mångfald ökar vår samlade kompetens och framgång

Vår ambition är att Spendrups ska spegla samhället. Det ökar både vår samlade kompetens och är en tydlig framgångsfaktor. Därför uppmuntrar vi olikhet och unika egenskaper.

I maj firade vi Diversity Month, EU:s temamånad för att belysa mångfald och inkludering. Vi genomförde en ledarskapsfrukost på temat och höll en digital session för alla medarbetare.

Under året har vi även formulerat en vision för mångfald och inkludering för att underlätta arbetet framåt. Vårt strategiarbete som genomfördes 2021 har ännu tydligare mål om att öka andelen kvinnor i företaget i allmänhet och kvinnliga chefer i synnerhet. Under 2022 har andelen kvinnliga chefer ökat från 30 till 32,5 procent.

En god arbetsmiljö och hälsa

Ett av våra viktigaste mål på Spendrups är noll skador som leder till sjukskrivning. Vi fokuserar på att erbjuda en fysiskt och psykiskt bra arbetsmiljö.

Hos oss finns vissa arbetsgrupper som utsätts för fysiska risker, framför allt våra kollegor i produktionen och i åkeriverksamheten. De som hanterar tunga maskiner, fat och pallar riskerar till exempel kläm- eller stötskador. Även psykiska risker, till exempel stressrelaterad ohälsa, behöver förebyggas.

Engagemang och effektivitet bidrar till framgång

Medarbetare som känner engagemang och har roligare på jobbet bidrar mer till Spendrups framgång. Varje år mäter vi medarbetarnas engagemang i en medarbetarundersökning och tar vara på utfallet genom diskussioner och handlingsplaner. 

Under året har vi även involverat samtliga chefer och ett stort antal medarbetare i arbetet med att tydliggöra vad vårt medarbetarskap innebär.

Goda arbetsvillkor i vår värdekedja

Spendrups medarbetarskap

Vi är pålitliga 

En Spendrupare ska du kunna lita på! Vi är tydliga och ärliga mot varandra. Vi tar ansvar för vårt eget arbete, ställer upp för andra när de behöver hjälp och ber självklart om hjälp när vi själva behöver det. Och vi har respekt för andras tid och arbete. Välkommen in! är inte bara ett uttryck utan ett sätt att vara. Vi är inkluderande och lyhörda för andras tankar och idéer och bidrar till en positiv anda. Det är alltid Laget före Jaget!  

Vi tar initiativ 

Vi på Spendrups har alltid varit utmanare. Det betyder att vi vågar tänka annorlunda och ifrågasätta invanda rutiner. Självklart delar vi med oss av idéer på hur saker kan göras ännu bättre. För genom att vara generösa med vår egen kompetens och egna erfarenheter bidrar vi till att nå våra gemensamma mål. När vi ser problem är vi kreativa och lösningsorienterade.  

Vi gillar förändring 

Stillestånd är det samma som tillbakagång – och på Spendrups står vi sällan stilla. För oss betyder förändring samma sak som utveckling. Att prova nya sätt att göra saker bättre på – även om det känns ovant i början. Att vara nyfikna på vad som händer runt hörnet och öppna för att anpassa oss efter nya förutsättningar. Vi är modiga och berättar om våra misstag så att andra kan lära sig av dem. På så sätt blir vi bättre tillsammans.

Ledarskap i nivå med de bästa jämförbara företagen

Vårt mål är att ledarskapet i Spendrups ska vara i nivå med de bästa jämförbara företagen. Därför satsar vi på ledarskapsutbildningar, årliga ledarforum och samverkan mellan olika avdelningar.

Tvådagarsutbildningen ”Ny som chef på Spendrups” är obligatorisk för alla nya ledare. En annan central chefs- och lagledarutbildning handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö och lyfter frågor som flexibla arbetstider, skiftarbete, samarbetsformer, mejl- och mötesrutiner och jargong.

Vi värdesätter talang och kompetens

Vi vill att våra medarbetare ska känna att de är en del av ett team och en familj – och vara nöjdast i branschen. Vår uppfattning är att det kräver lyhördhet, möjlighet till personlig utveckling, uppföljning kring ambitioner och mål och ett tydligt ledarskap.

Under pandemin har vi utvecklat nya, bestående arbetssätt både för individuellt och gemensamt arbete – där distansarbete med hjälp av digitala verktyg är centralt.

I augusti flyttade vi in i vårt nya huvudkontor på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Flytten syftade till att nå våra effektmål kring samarbete, nyskapande och medarbetarnöjdhet såväl som att attrahera nya medarbetare. Projektet har haft stort fokus på förändringsledning och involvering av medarbetarna under resans gång.

Välkommen in! 

På Spendrups ska alla känna sig välkommen in! Vi vill vara en arbetsplats med mångfald där alla känner sig inkluderade. Vi tror på styrkan i våra medarbetares olika erfarenheter och perspektiv och är övertygade om att det är en viktig del i vår framgång. Vår ambition är att ha en jämn könsfördelning till 2030. Vi mäter också om vi upplevs som en inkluderande arbetsplats med mångfald. 

Vi tror på starka relationer till vår omvärld. Genom att förstå våra kunders och konsumenters behov, och samhället vi verkar i, berikar vi oss med olika perspektiv och stärker vår förmåga att driva Spendrups framåt på ett långsiktigt framgångsrikt sätt.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar och ökad förståelse kring mångfaldsfrågan kan vi ta stora steg framåt. Vi tror att goda exempel är ett viktigt verktyg för att utveckla oss ytterligare, och vill därför visa upp hur vi jobbar och vad det ger för resultat. Vi tar också gärna del av hur andra arbetar och ser det som en viktig inspirationskälla för hur vi kan förbättra oss.

Våra chefer har ett särskilt ansvar att vara förebilder och arbeta för att skapa en kultur där alla känner sig inkluderade och har samma möjlighet att bidra och utvecklas.