fbpx

Som Sveriges ledande bryggeri har Spendrups ett stort ansvar för att främja en sund alkoholkultur. Ett sätt är att utveckla vårt alkoholfria sortiment.

Ansvarsfull Marknadsföring

Som en producent av alkoholhaltiga drycker är det viktigt att ta ansvar för de risker som är kopplade till en osund alkoholkonsumtion. Det gäller inte minst i marknadsföringen av våra produkter.

Oansvarig marknadsföring av alkohol innebär flera risker. Det kan till exempel locka unga att dricka eller skapa en alltför positiv bild av alkoholens effekter. Så här ser vi på Spendrups på ansvarsfull marknadsföring kopplad till våra alkoholhaltiga drycker.

Reklam ska inte riktas mot minderåriga. Våra marknadsföringsaktiviteter får inte rikta sig särskilt till personer under 25 år. I vår marknadsföring förekommer bland annat därför inga modeller eller skådespelare som är eller framställs som yngre än 25 år. Vi undviker också föremål, bilder, symboler, musik eller personer som tilltalar framförallt minderåriga.

Situationer som inte ska förknippas med alkohol. Marknadsföringsaktiviteter ska inte uppmuntra till intag av alkohol i kombination med aktiviteter där alkoholkonsumtion inte ska förekomma, till exempel under graviditet, i trafiken eller på arbetet.

Hälsa & social framgång. Vår marknadsföring ska inte förespråka att alkoholkonsumtion kan bidra till personlig framgång, förbättra någons sociala förmåga eller ge hälsofördelar. Marknadsföringen ska heller inte uppmuntra till överdriven eller ansvarslös alkoholkonsumtion eller framställa avhållsamhet eller måttlighet på ett negativt sätt.

Stötande marknadsföring. Våra marknadsföringsaktiviteter ska inte innehålla budskap som kan upplevas som stötande, diskriminerande eller som trakasserande mot människor baserat på kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös övertygelse, ålder eller någon annan grund.

Året som gått

Under 2018 avgjorde Alkoholgranskningsmannen ett ärende mot Spendrups Bryggeri där denne fann att en tillfällig installation i anslutning till en arena stred mot alkohollagen. Den påtalade marknadsföringsåtgärden var avsedd att marknadsföra en av våra alkoholfria öl men benämningen ”alkoholfri” hade av misstag fallit bort i samband med tryck. Vi upphörde med marknadsföringen när vi uppmärksammades på misstaget. Vi stärker kontinuerligt våra rutiner för att säkerställa att misstag som detta inte upprepas. Vårt kort- och långsiktiga mål är att öka kunskapssnivån hos samtliga medarbetare som arbetar med marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.  Vi säkerställer därför att nya medarbetare som arbetar med marknadsföring av alkohol bereds möjlighet att gå utbildning via Alkoholgranskningsmannen. Vi säkerställer även att vi har bra introduktionsmaterial så som lathundar och liknande och vi håller även interna utbildningar i ämnet.

Att sälja alkohol med ansvar

En osund alkoholkonsumtion kan orsaka mycket lidande, för dem som dricker och för barn och vuxna i deras omgivning. Därför har vi som producent av alkoholhaltiga drycker ett stort ansvar att främja en sund alkoholkultur. 

Bland FN:s Globala Mål hittar man delmålet 3.5, att ”Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.” Det är ett mål som vi på Spendrups känner ett särskilt ansvar inför. Alkoholmissbruk är och har länge varit ett stort problem världen över, både på individnivå och samhällsekonomiskt genom alkoholrelaterade olyckor och skador.

På Spendrups arbetar vi på flera sätt för att minska och motverka alkoholens skadliga effekter. Vi gör det genom att följa svensk lagstiftning, genom att stödja initiativ som vill förebygga skadeverkningarna av en osund alkoholkonsumtion samt genom att bredda och höja kvaliteten i vårt eget alkoholfria sortiment.

Spendrups stödjer flera projekt och initiativ som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar:

  • Vi är i dag den största ekonomiska bidragsgivaren till organisationen Nattvandrarna. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.
  • ”Prata om alkohol” är ett initiativ av Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) som bygger på ett material för samtalsbaserad undervisning på högstadie- och gymnasienivå. Syftet är att ge ungdomar redskap att hantera social press och grupptryck när det gäller alkohol.
  • Drinkwise är ett initiativ från SVL. Det är en plattform för information, diskussion och reflektion om attityder kring alkohol och hur alkohol ska konsumeras på ett ansvarsfullt sätt. Drinkwise är en del av den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.
  • Som huvudsponsor till Årets Kock vill vi bidra till den svenska matkulturen. Vår ambition med samarbetet är att främja en sund dryckeskultur där drycken har en självklar och positiv del i matupplevelsen.

Egna initiativ

Spendrups genomför också flera egna initiativ för att öka medvetandet om alkoholens risker. Sedan några år tillbaka driver vi ett utbildningskoncept för våra restaurangkunder under namnet KrogVis. Förutom öl- och vinutbildningar erbjuds inom konceptet en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Sedan starten med KrogVis i mars 2017 har vi utbildat 1 357 personer. Under 2018 utökade vi KrogVis-konceptet med en utbildning som heter ”Schysst krog”. Utbildningen syftar till att till att skapa en trygg arbetsplats som aktivt arbetar mot alla typer av kränkningar. Totalt genomförde KrogVis 76 utbildningstillfällen under 2018 och mötte över 900 kursdeltagare från nästan 200 olika restauranger.

Spendrups är också en aktör i festivalsverige. Vi säkerställer att det alltid finns alkoholfria alternativ att välja, vid alla försäljningsställen. På Way Out West-festivalen 2018 hade vi ett särskilt event med Briska där vi endast serverade alkoholfria drinkar.

Läs mer om hur vi ser på alkohol och ansvar i Spendrups affärsetiska kod.

Alkoholfritt är hållbart

Det kanske främsta sättet att verka för en sund dryckeskultur är genom att utveckla vårt eget alkoholfria sortiment. Genom att ta fram goda alkoholfria drycker kan vi skapa fler möjligheter för konsumenterna att i olika sammanhang välja bort alkohol. Idag har vi ett brett utbud av alkoholfria öl och cider men också ett spännande sortiment av läsk som lagrad julmust från Nygårda, Ginger Lemonade från Liquid industries och Schweppes Ginger Beer. Du kan läsa mer om vårt alkoholfria sortiment här och om våra innovationer inom läsk och funktionsdrycker här.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.