fbpx

Genom tätt samarbete med våra leverantörer och bönder kan vi utveckla vårt sortiment av ekologisk öl, där humlen, malten och jästen alltid är ekologiska.

En viktig pusselbit

Flera perspektiv måste vägas mot varandra vad gäller ekologisk odling och hållbarhet. På Spendrups ser vi ekologiskt som ett viktigt bidrag till hållbar utveckling. Och när vi säger ekologiskt, då ska det vara ekologiskt på riktigt. 

På Spendrups vet vi att olika typer av odling har olika effekter på miljön, klimatet, djur och människor. Konventionell, högintensiv odling skapar idag utmaningar på flera områden och är generellt kopplad till minskad biologisk mångfald. I början av 2019 rapporterades det flitigt om den så kallade insektsdöden, en mycket allvarlig utveckling som bland annat tros vara kopplad till användningen av bekämpningsmedel. Vissa bekämpningsmedel kan också påverka människor som arbetar på odlingarna, samt ta sig ut i närliggande vattendrag där det kan skada växter och djur samt påverka dricksvattnet. Ekologisk odling är generellt sett mer försiktig med användandet av bekämpningsmedel.
Men idag riktar vissa också kritik mot ekologisk odling. Ett argument är att den större markarealen som krävs för ekologisk odling orsakar problem om vi ska mätta världens växande befolkning, och att metoden i förlängningen är mindre klimatvänlig än konventionell odling.

Sett utifrån de många perspektiv som bör vägas emot varandra tycker vi att fördelarna med ekologisk odling idag väger tyngre än de argument som lyfts emot den. Utöver dess direkta, positiva effekter kan ekologisk odling ha god effekt på konventionell odling, exempelvis genom utvecklingen av nya odlingsmetoder. Därför välkomnar vi den ökade efterfrågan på ekologiska produkter och gör vårt bästa för att möta den.

Långsiktigt leverantörsarbete

När vi på Spendrups sätter en ekologisk etikett på våra flaskor ska den drycken vara ekologisk på riktigt. Många ölproducenter får dispens från detta och använder konventionellt odlad humle i sin ekologiska produktion. Det gör inte vi – och det ställer höga krav på oss.

I dag finns ett begränsat utbud av ekologiska råvaror, inte minst humle. För att kunna producera en ökande mängd helt ekologiska produkter arbetar vi strategiskt och långsiktigt i våra inköp och i vår produktion. Våra inköpare jobbar tätt ihop med våra leverantörer och bönder för att öka deras trygghet, exempelvis genom att skriva långa avtal som skapar en finansiell säkerhet för de ekologiska producenterna. Under 2018 skrev vi exempelvis ett tioårskontrakt med en tysk humlebonde som nu går över från konventionell till ekologisk odling. Spendrups kommer att köpa hela hans skörd. Detta innebär att av nio befintliga ekohumlebönder i Tyskland levererar två stycken hela sin skörd till oss.

I arbetet för att säkerställa tillgången till ekologisk humle har vi under 2018 också rest till USA för att främja kontakterna med de ekologiska humlebönderna där. Spendrups köper främst in humle från Tyskland – inte minst för att undvika långa transporter – men vi kompletterar med humle från USA för att få fram särskilda smaker och aromer. Om vi riskerar att få fler dåliga skördar i Europa kan USA också vara en bra strategisk partner längre fram.

Spendrups verkar tillsammans med Lantmännen och Weibull för att öka den ekologiska odlingen av spannmål och malt i Sverige. Under 2017 bidrog arbetet till en fördubbling av den mängd ekologiskt korn som produceras i Sverige. Under 2018 förväntades ökningen att fortsätta, men på grund av torkan blev skördarna i stället mindre.

Ökad ekologisk produktion ställer också krav på vår tillverkning. Under året har vi investerat i nya öltankar för att möta den ökade försäljningsvolymen av ekologiskt öl.

Världens största ekobryggeri

Årligen tillverkar vi nu över tio miljoner liter ekologiskt öl och därigenom är vi världens största ekobryggeri. Vi har ett brett utbud av ekologiska öl, närmare bestämt 16 brygder i flera olika förpackningsslag och alltifrån lager, pilsner till ale.

I vårt vinsortiment hade vi under året 93 ekologiska viner – en ökning med 14 viner sedan 2017. De ekologiska vinerna motsvarade 17 procent av försäljningen 2018, att jämföra med 16 procent 2017.

Ekologiskt sortiment

2018

2017

Antal ekologiska öl*

33

31

Andel av försäljningen

6%

5%

Volymökning jmf med föregående år

32%

20%

   

Antal ekologiska cider och FAB

8

6

Andel av försäljningen

20%

15%

Volymökning jmf med föregående år

70%

337%

   

Antal ekologiska viner

93

79

Andel av försäljningen

17%

16%

Volymökning jmf med föregående år

12%

-16%

* Förändring vs redovisning 2017, antal produkter istället för brygder

Kortare sockertransporter

De främsta utmaningarna i utvecklingen av vårt ekologiska sortiment ligger fortsatt i råvaruförsörjningen. Regeringen har som målsättning att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. För att nå dit måste vi fortsätta stärka den ekonomiska tryggheten för ekologiska odlare. Vi behöver också satsa specifikt på att trygga tillvaron för svenska ekologiska odlare – detta för att minska vårt beroende av importerade ekologiska råvaror som socker.
Fram till 2018 har vi på Spendrups köpt in ekologiskt socker från Sydamerika. Sedan ett par år tillbaka har vi jobbat med vår svenska sockerleverantör för att starta en ekologisk produktion av sockerbetor i Skandinavien – något som i stort sett har saknats. Genom leverantören har vi haft dialog med sockerbetsodlare i Sverige och Danmark och möjliggjort för dem att ställa om till ekologisk odling. Vi har kommit långt, och planen för 2018 var att köpa in ekologiskt socker från dessa leverantörer – men i och med torkan blev skördarna inte stora nog för att täcka våra inköpsbehov. I stället köpte vi in socker från Litauen, vilket även det innebär en ordentlig minskning av transporterna jämfört med inköpen från Sydamerika.  

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies här.