Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Livsmedels­säkerhet – vårt mest grundläggande löfte till kunder och konsumenter

Spendrups arbetar med ständiga förbättringar för att fortsatt hålla hög nivå inom kvalitet och livsmedels­­säkerhet. Alla reklamationer följs upp så att konsumenternas synpunkter kan bidra till vårt förbättringsarbete.

Spendrups mest grundläggande löfte till kunder och konsumenter är livsmedels­säkerhet. Det betyder bland annat att våra drycker ska vara säkra att dricka och förpackningarna säkra att hantera. Spendrups arbetar aktivt med att förebygga risker så att ingen ska drabbas av till exempel allergiska reaktioner eller skärsår från glasflaskor.

Spendrups grundfilosofi är äkthet och naturlighet. Våra egna ölvarumärken följer de tyska renhetslagarna som går ut på att öl tillverkas av vatten, malt, humle och jäst – inget annat. I produktionen av läsk och vatten strävar vi efter att hålla oss till naturliga aromer.

Produktavvikelser

Medarbetare som upptäcker något avvikande med en produkt ska vidta åtgärder och meddela närmaste chef eller koncernansvarig kvalitetschef. Vi främjar öppenhet, så att problem kan åtgärdas och förebyggas.

En produktavvikelse kan vara allt ifrån fel på en förpackning till att konsumenten inte tycker om hur drycken smakar eller hur den är kolsyrad. Under året tog vi emot 1 303 reklamationer per 100 miljoner förpackningar, vilket kan jämföras med målet som var 1 656. Målet är att fortsatt minska antalet incidenter, reklamationer och skadade konsumenter till följd av exempelvis skärsår och allergiska reaktioner. Alla reklamationer följs upp så att konsumenternas synpunkter bidrar till Spendrups förbättringsarbete. Ingen av avvikelserna har resulterat i böter, straff eller varningar.

Genom Spendrups värderingsstyrda ledarskap skapar vi engagemang hos våra medarbetare. En öppen och tydlig kommunikation mellan alla medarbetare bidrar till den kultur som kännetecknar Spendrups. Alla medarbetare känner till vad som förväntas av dem och hur avvikelser som upptäcks skall rapporteras. 

"Vi vill skapa en livsmedels­säkerhetskultur som grundar sig i våra värderingar Stolthet, Handlingskraft, Nyskapande och Äkthet."

Nytt system för avvikelsehantering

Under 2023 kommer vi fortsätta definiera arbetssätten för avvikelsehantering med förhoppningen att under 2024 kunna implementera ett nytt system. Under året har vi även genomfört projektet Kvalitetslyftet för att öka medvetenheten kring kvalitetsfrågor och förbättra kvalitetsstatusen inom produktionen.

Stärkt kompetens

Vi stärker ständigt vår kompetens inom livsmedels­säkerhet och kvalitet. Medlemmar i våra livsmedels­säkerhetsgrupper har under året utbildats i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) där även våra gruppledare har fått fördjupningskurser.