Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Vi har som mål att vara en fossilfri verksamhet och minska vår klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Spendrups direkta miljö- och klimatpåverkan orsakas i första hand av våra bryggerier och våra transporter. Sedan 2021 har vi helt fasat ut de fossila bränslena i produktionen. Vi jobbar mot målet att uppnå fossilfria inrikestransporter till 2025. Under sommaren har vi bland annat tagit in två eldrivna lastbilar som levererar varor till restauranger och systembolag i Stockholm.

I takt med att vi lyckats sänka Spendrups direkta utsläpp har vi lagt än mer fokus på vårt klimatarbete i hela värdekedjan, för att minska vår klimatpåverkan från transporter, förpackningar och råvaror.

Hållbarhets­satning 2022

Hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Under våren 2022 startade Spendrups och Lantmännen upp ett nytt samarbete för hållbar odling av maltkorn. De 3 000 ton maltkorn som har odlats i projektet används till att brygga cirka 18 miljoner liter öl.

Läs mer här

Fossilfri produktion och effektivare energianvändning

Vi arbetar för att kunna producera mer dryck med mindre energi. Därför har vi alltid energieffektivisering i fokus när vi gör nya investeringar. Sedan 2021 har Spendrups produktion gått enbart på fossilfri energi.

Läs mer här

Fossilfria inrikestransporter till 2025

Sedan 2020 jobbar vi mot målet om fossilfria inrikestransporter till 2025. Under sommaren har vi bland annat tagit in två eldrivna lastbilar som levererar varor till restauranger och systembolag i Stockholm.

Läs mer här

Reducerade utsläpp i vår värdekedja

Sett till helheten ligger större delen av utsläppen som Spendrups orsakar utanför vår egen verksamhet. Därför växlar vi upp arbetet för att reducera utsläppen i värdekedjan. Under 2023 kommer vi påbörja en kartläggning av våra leverantörers klimatarbete för att ta fram en handlingsplan.

Läs mer här