Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Fossilfri produktion och effektivare energianvändning

Spendrups direkta miljö- och klimatpåverkan orsakas i första hand av våra bryggerier och våra transporter. Sedan 2021 har vi helt fasat ut de fossila bränslena i produktionen.  

Vi arbetar för att kunna producera mer dryck med mindre energi. Därför har vi alltid energieffektivisering i fokus när vi gör nya investeringar. På så sätt kan vi göra löpande förbättringar för att optimera energianvändningen i alla led.

Sedan 2010 kommer all el vi använder från förnybara energikällor genom ett ursprungscertifikat för vattenkraft som bland annat används i produktionsanläggningarna i Grängesberg och Hällefors. Under 2022 har vi genomfört en energikartläggning där vi genomlyst hela vår verksamhet. Kartläggningen har gett flera idéer och förslag att arbeta vidare med.

Visste du att?

Drav är en restprodukt från ölframställningen som vi återanvänder som bränsle i produktionen i Grängesberg. Cirka 40 000 ton drav genereras årligen i bryggprocessen och 2022 kunde vi använda 70% som egen energikälla.

Fossilfria energikällor

Spendrups produktion har sedan tidigare fasat ut de fossila bränslena. Istället används bränslen gjort på raps, förnybar el, biogas och drav. Biogasen kommer från vår avloppsrening och draven är en rest från vår ölbryggning. Vi har även gjort stora investeringar i klimatåtgärder i Grängesberg, som är vårt största bryggeri. Det innefattar en egen anläggning, som invigdes 2015, där vi torkar och pelleterar restprodukten drav från ölbryggningen. Överlag jobbar vi för att bli mer självförsörjande på energi.