Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Reducerade utsläpp i vår värdekedja

Större delen av de utsläpp som Spendrups orsakar ligger utanför vår egen verksamhet. Därför växlar vi upp arbetet för att reducera utsläppen i värdekedjan.

Att reducera utsläppen i värdekedjan är utmanande, då vi inte har direkt kontroll utan behöver samarbeta med leverantörer och andra partners för att åstadkomma förändring.

Under året har vi kunnat ta ett viktigt nästa steg genom att sätta klimatmål för hela värdekedjan samt ansökt och fått det antaget av Science Based Targets Initiative.

Vårt klimatarbete i hela värdekedjan har pågått länge – framför allt inom transporter och förpackningar. Arbetet har intensifierats i takt med att vi lyckas sänka Spendrups direkta utsläpp. Under 2023 kommer vi påbörja en kartläggning av våra leverantörers klimatarbete för att ta fram en handlingsplan.

Dialog med nyckelleverantörer

Vi för en tät dialog med våra nyckelleverantörer av råvaror för att undersöka hur vi tillsammans kan minska vår klimatpåverkan. Vi fortsatte motsvarande dialog under året med våra förpackningsleverantörer. 2022 startade vi upp ett nytt samarbete med Lantmännen kring hållbara odlingsmetoder för maltkorn. Läs mer om projektet här.

Dryckes­­branschen för klimatet

För fjärde året i rad rapporterade Spendrups sin klimatpåverkan från produktion, transporter och förpackningar till Dryckes­branschens Klimatinitiativ (DKI). DKI är ett samarbete mellan Systembolaget, Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. Initiativets deltagare rapporterar i ett gemensamt verktyg för att mäta, följa upp och sätta mål för sin klimatpåverkan.