Spendrups Bryggeri AB

Redovisningens ramverk

Om redovisningen

Denna hållbarhetsredovisning sammanfattar Spendrups hållbarhetsarbete under 2019 och redovisas enligt Global Reporting Initiative.

Läs mer

GRI-index

Innehållsförteckning enligt Global Reporting Initiative, nivå Core. 

Läs mer

Bestyrkanderapport

Revisors rapport från översiktlig granskning av Spendrups hållbarhetsredovisning.

Läs mer

Ägare och kontakt

Spendrups ägarförhållanden, organisation, verksamhetsområden och kontaktuppgifter.

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies