Spendrups Bryggeri AB

Välkommen att kontakta oss!

Våra 4 fokusområden inom hållbarhet

Läs mer

Ägare, organisation och kontakt

Spendrups Bryggeri AB är ett dotterbolag till Loka Holding AB (556789-7094) med säte i Vårby. Loka Holding AB upprättar koncernredovisning i vilken Spendrups Bryggeri AB ingår. Loka Holding AB ägs i sin tur till 99,96 procent av Jens Spendrup och Ulf Spendrup och resterande del ägs av Spendrup Invest AB.

Organisation och verksamhet

Spendrups har fem operativa dotterbolag. Hellefors Bryggeri AB inriktar sin verksamhet på dagligvaruhandelns egna märkesvaror (EMV), medan Gotlands Bryggeri AB främst utvecklar hantverksbrygder av olika slag. Bryggeritransport i Bergslagen AB, BIBAB, erbjuder distributionstjänster. I Spring Wine & Spirits AB bedrivs en omfattande importverksamhet av vin och sprit. Omaka kommer under 2020 starta bryggeri och restaurang i centrala Stockholm.

Kontakt 

Anna Lidström
Hållbarhetschef Spendrups  

Sisko Nautsch-Rönnmark
Koncernansvarig kvalitets- och miljöchef Spendrups

Besöksadress: Vårby Allé 39, 143 30 Vårby

Postadress: Spendrups Bryggeri AB,  Box 3006, 143 03 Vårby  

Telefon, växel: 08-672 77 00 

Webbplats: www.spendrups.se 

Bolagsnamn och organisationsnummer: Spendrups Bryggeriaktiebolag AB 556079-6871 

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies