Spendrups Bryggeri AB

Styrning och resultat

Hållbarhetsstyrning

Spendrups verksamhet har stor påverkan på omvärlden och en global värdekedja. Företagets viktigaste hållbarhetsfrågor har identifierats i en väsentlighetsanalys som ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi.

Läs mer

Hållbarhetsresultat

För att nå vårt mål om fossilfri verksamhet 2025 krävs det att vi mäter och följer upp resultatet av vårt hållbarhetsarbete. Vi har kommit en bit på vägen men nöjer oss inte förrän vi är i hamn! 

Läs mer

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies