Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

HÅLLBARHETS­STRATEGI

Spendrups har tagit fram en ny ambitiös hållbarhets­strategi med mål till 2025 och 2030.

En ny strategiperiod börjar 2022

Ett av Spendrups strategiska mål är att vara branschledande inom de hållbarhets­områden där vi kan göra skillnad och stärka vår konkurrenskraft.

Kraven och förväntningarna på oss ökar, från omvärlden och inte minst från våra kunder, och vi måste hela tiden ta nya kliv för att ligga i framkant. Därför har vi satt nya och mer ambitiösa mål för hållbarhets­arbetet, som är sammanlänkade med koncernstrategin.

Vi strävar efter att skapa positiv förändring för människor och miljö. Det ska vi göra genom att arbeta med den egna verksamheten, samarbeta med leverantörer samt hjälpa kunder och konsumenter att bli mer hållbara.

Genom att bli mer hållbara skapar vi mervärde för kunderna, gynnar våra varumärkens positioner och stärker medarbetarnas engagemang och lojalitet. Det är värdeskapande hållbarhets­arbete enligt Spendrups. 

HÅLLBARHETS­STRATEGIN

Hållbarhets­ambition till 2030

Spendrups nya hållbarhets­strategi gäller från 2022 till 2030. Strategin innefattar nedan ambitioner och delmål till 2025. Hållbarhets­strategin och relaterade utfall kommer att presenteras i detalj i hållbarhets­redovisningen för 2022.

 • Minskad klimatpåverkan


  • Minska klimatpåverkan i hela värdekedjan, i linje med Parisavtalet
 • Cirkulär resursanvändning


  • Cirkulära förpackningar
  • Halvera svinnet
  • Effektivisera vår energi- och vattenförbrukning
  • Främja biologisk mångfald
 • Hållbar dryckes­kultur

  • Fortsatta satsningar på alkohol­fria och alkohol­svagare drycker samt läsk utan socker
  • Fortsatt fokus på livsmedels­säkerhet och hög kvalitet
 • Positiv påverkan på människor

  • Trygg och säker arbetsmiljö på Spendrups
  • En inkluderande och jämställd organisation
  • Goda arbetsvillkor i vår leverantörskedja