Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Hållbarhets­risker och riskhantering

Spendrups ambition är att minska verksamhetens negativa påverkan på omvärlden och att arbeta för att skapa värde för kunder, konsumenter och övriga intressenter.

Risker och påverkan i värdekedjan

Att utgå ifrån vår värdekedja – från primärproduktion till konsument – hjälper oss att identifiera hur vi bäst kan hantera vår påverkan, hur vi skapar värde för våra intressenter samt vilka risker vi måste vara beredda att hantera. Vi utövar inflytande både uppströms och nedströms i värdekedjan men har olika grad av möjlighet att påverka i de olika stegen.

Primärproduktion

Grad av kontroll: Låg 

Risker

 • Bristande miljöansvar
 • Bristande livsmedels­säkerhet som t.ex. råvaror som inte uppfyller våra krav
 • Bristande spårbarhet
 • Råvarubrist
 • Bristande arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter

Kontroller och policy

 • Leverantörsbedömningar och kravställande
 • Affärsetisk kod

Förädling

Grad av kontroll: Medium

Risker

 • Bristande miljöansvar
 • Bristande livsmedels­säkerhet och produktkvalitet
 • Bristande arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter

Kontroller och policy

 • Leverantörsbedömningar och kravställande
 • Affärsetisk kod

Spendrups Bryggeri

Grad av kontroll: Hög

Risker

 • Resursslöseri av material­ och råvaror
 • Utsläpp i luft och vatten
 • Bristande livsmedels­säkerhet
 • Bristande fysisk och psykisk arbetsmiljö
 • Diskriminering
 • Mutbrott och etiska brister

Kontroller och policy

 • Miljöpolicy och miljöledningssystem
 • Systematiskt arbete med livsmedels­säkerhet och kvalitet
 • Hållbarhets­strategi
 • Interna policys kring b.la. arbetsmiljö, lika rättigheter och möjligheter
 • Affärsetisk kod och utbildningar

Kund

Grad av kontroll: Medium

Risker

 • Inte möta kundernas krav på hållbara produkter
 • Utsläpp från transporter
 • Mutbrott och etiska brister

Kontroller och policy

 • Miljöpolicy och miljöledningssystem
 • Systematiskt arbete med livsmedels­säkerhet och kvalitet
 • Hållbarhets­strategi
 • Affärsetisk kod

Konsument

Grad av kontroll: Låg 

Risker

 • Inte möta konsumenternas krav på hållbara produkter
 • Brister i livsmedels­säkerheten, såsom skadade konsumenter
 • Osund alkohol­kultur
 • Negativ påverkan på hälsa
 • Nedskräpning

Kontroller och policy

 • Miljöpolicy och miljöledningssystem
 • Systematiskt arbete med livsmedels­säkerhet och kvalitet
 • Hållbarhets­strategi
 • Ansvarsfull marknadsföring
 • Branschinitiativ för att främja sund alkohol­konsumtion
 • Återvinningssystem via Returpack och Svensk Glasåtervinning