Spendrups Bryggeri AB

Fossilfria 2025 – så gör vi

Ett av våra viktigaste hållbarhetsmål är att bli en helt fossilfri verksamhet senast år 2025. Det är ett tufft mål, men vi har redan kommit en bit på vägen.

I oktober 2019 blev vårt bryggeri i Grängesberg fossilfritt. Det är en milstolpe vi är stolta över samtidigt som mycket arbete återstår. Vårt mål är att hela Spendrups verksamhet och alla inrikes transporter ska vara fossilfria år 2025. Läs här om fyra viktiga saker som tar oss mot målet.

Vi förbränner drav och får egen energi

För att få till en cirkulär verksamhet tar vi tillvara på rester från tillverkningen. En sådan produkt är drav, som är en organisk rest från ölproduktion. Vi har investerat i en världsunik anläggning som gör att vi kan skapa biobränsle av draven, vilket både ökar vår självförsörjningsgrad på energi och minskar vår miljöpåverkan.

Under 2019 har vi investerat ytterligare i anläggningen med målet att öka anläggningens driftsäkerhet och närma oss vårt nyttjandegradsmål om 90 procent.

Vi utvinner biogas från vårt avlopp

Sedan flera år tillbaka renar vi vårt avloppsvatten i Grängesberg. Avloppen innehåller allt från produktrester till spolvatten och i reningsprocessen bildas biogas som vi eldar en av våra pannor med. På så sätt kan energin från avloppet användas i produktionen.

Att hålla biogasproduktionen tillräckligt jämn och hög är en utmaning och vi nådde inte vårt nyttjandegradsmål för 2019. Därför har vi investerat i ett biogaslager som kommer att hjälpa oss att köra biogasproduktionen 90 procent av tiden framöver.

Mer än 90 procent av våra lastbilar tankar förnybart bränsle

Spendrups transporter ska vara helt fossilfria 2025. Vi har kommit en bra bit på vägen med de egna lastbilarna, som 2019 körde på 90 procent fossilfritt bränsle.

Vi är också anslutna till DLF:s Transportinitiativ som jobbar för att alla medlemsföretags egna och inköpta inrikes transporter ska vara fossilfria senast 2025.

För att kunna bidra lite extra samarbetar vi med vin- och spritföretaget Altia. På så vis kan vi fylla våra transporter med andras varor som ska till samma mottagare. Vi kan alltså utnyttja våra transporter mer effektivt och minska antalet lastbilar som kör ute på vägarna.

Ny vattenledning ersätter tankbilar

Fossilfria transporter och fullastade bilar i all ära. Inga lastbilar alls är ännu bättre. Vi är därför stolta att kunna presentera Lokaledningen. En 17 kilometer lång ledning mellan Loka och Hällefors.

Tack vare vattenledningen från källan till bryggeriet slipper vi cirka 2 000 tankbilstransporter per år. 

Omställning till fossilfritt är ett av våra fokusområden inom hållbarhet. 

"Vi ska vara fossilfria om fem år och är fast beslutade att lyckas!”

Anna Lidström, hållbarhetschef

Omställning till fossilfritt

Läs mer

Hållbarhetsresultat

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Vi ska bli helt fria från fossila bränslen till 2025. Här är fyra saker som tar oss dit: 

  • Restprodukten drav ersätter fossil olja 
  • Vi utvinner biogas från vårt avlopp i Grängesberg 
  • 90 procent av våra egna lastbilar tankar förnybart redan idag 
  • Vattenledningar mellan Loka och Hällefors minskar behovet av transporter på väg 

Och tills vi blir fossilfria klimatkompenserar vi för utsläppen i vår egen verksamhet. 

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies