Spendrups Bryggeri AB

Kort om Spendrups

Ett bryggeri i världsklass

Vi är Spendrups

Vi är Spendrups, det svenska familjebryggeriet. I dag arbetar fjärde och femte generationens familjemedlemmar inom företaget, med Fredrik vid rodret som vd och Johan, Anna, Axel, Hedda och Klara som aktiva eldsjälar djupt inne i hjärtat av vår verksamhet. I vår familj ingår givetvis också alla våra 1 100 medarbetare, som bland annat jobbar i Grängesberg, Hällefors, Visby och Vårby.

Det stora lilla bryggeriet

Spendrups är det stora lilla bryggeriet. Stort, för att vi tillverkar många olika drycker och nära 400 miljoner liter dryck per år. Litet, för att vi är ett lokalt engagerat familjeföretag med en inkluderande kultur där alla kan känna sig hemma.

Välkommen in!

Vår verksamhet

Spendrups verksamhet består framför allt av tillverkning och försäljning av öl, vatten, läsk, cider och vin. Bland våra viktigaste varumärken finns Mariestads, Norrlands Guld, Loka, Briska, Trocadero, Melleruds och, nyheten från 2019, funktionsdrycken The Naia Initiative.

Vi licenstillverkar och säljer även Heineken och Schweppes i Sverige och importerar öl från andra länder. Dotterbolaget Spring Wine & Spirits AB importerar vin och sprit.

Våra försäljningskanaler är främst livsmedelsbutiker, Systembolaget, restauranger och servicehandel. Dessutom säljer vi våra drycker i gränshandeln och exporterar till bland annat Storbritannien.

Hållbarhetsarbete som skapar värde

Hållbarhet är en av grundpelarna i Spendrups strategi. Här ingår såväl den egna verksamheten som produkternas påverkan på människor, miljö och samhället. Spendrups ser en ökad betydelse av ett hållbarhetsarbete som ger resultat. Det är också ett sätt att skapa långsiktig konkurrenskraft. Hållbarhet ökar vår attraktionskraft gentemot våra kunder och konsumenter samt mot nuvarande och framtida medarbetare.

Värdeskapandemodell

Värdeskapandemodellen illustrerar Spendrups verksamhet genom att redogöra för de resurser vi använder, hur dessa resurser förädlas i vår verksamhet och vad för värde vi skapar för olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i form av den dryck vi producerar och säljer, utan även den påverkan vi har på vår omvärld, exempelvis löner till våra anställda, utsläpp av koldioxid och bidrag till FN:s hållbarhetsmål. 

Resurser som vi behöver för vår verksamhet

  • 1 050 medarbetare
  • 20 000 kunder
  • Cirka 200 prioriterade leverantörer
  • 4 bryggerier
  • Centrallager och cirka 20 terminaler
  • Cirka 100 egna lastbilar
  • 57 400 ton råvaror och ingredienser
  • 41 500 ton förpackningsmaterial
  • 1 300 m3 vatten
  • 116 350 MWh energi, varav 74% förnybar

Vår affär och verksamhet

Spendrups - det svenska familjebryggeriet

VISION:
Ett bryggeri i världsklass.

MISSION: Med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion, skapar vi smakupplevelser och relationer i en klass för sig.

Våra strategiska målområden

Nöjda kunder
Nöjda medarbetare
Tillväxt, vinstmarginal & avkastning
Hållbarhet & samhällsansvar

Våra fokusområden inom hållbarhet

Omställning till fossilfritt
Cirkulär & smart resurs­användning
Hållbar dryckeskultur
Ansvarsfullt företagande

Resultat och värde

400 miljoner liter dryck
Nöjda kunder:
Plats 6 på DVH och plats 3 på SVH i Kedje­barometern 2019
Engagerade medarbetare:
70% "Arbetsglädje" i medarbetar­undersökningen 2019
10 000 ton CO2 i vår produktion och våra egna transporter
4 070 MSEK
Intäkter
790 MSEK
Lön och sociala avgifter
2 990 MSEK
Leverantörer
1 730 MSEK
Skatt

Hållbarhetsmål som vi bidrar till

Våra värderingar: Äkthet, Stolthet, Nyskapande och Handlingskraft

Vårt löfte: Välkommen in!

Finansiellt stabilt

För att kunna ha ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och bidra till en hållbar utveckling av samhället måste vi vara ett finansiellt stabilt företag. Vårt rörelseresultat 2019 uppgick till 358 Mkr, en ökning med 16 procent jämfört med året före. 

Det finansiella värde som vi skapade under 2019 fördelades till våra intressenter i enlighet med cirkeldiagrammet nedan.

Fördelat ekonomiskt värde (i % av intäkter)

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies