Spendrups Bryggeri AB

Omvärld och marknad

Hållbarhetsfrågor tongivande i vår bransch

Som dryckesföretag verkar Spendrups i en bransch som jämfört med andra delar av svenskt näringsliv är mindre konjunkturkänslig. Branschen påverkas för närvarande av en rad tydliga trender där olika aspekter av hållbarhet är tongivande.

Marknad i tillväxt

Den totala marknaden för dryckesförsäljning i Sverige var lika stor 2019 som 2018. Läsk ökade med 3 procent, tack vare ökad efterfrågan på sockerfri läsk, och vatten minskade med 9 procent. Även energidrycker och alkoholfri öl ökade 2019.

Hård konkurrens

Spendrups är en stor aktör i bryggeribranschen i Sverige, men vi är en liten spelare med internationella mått mätt. De främsta konkurrenterna är stora globala koncerner. Inom framför allt hantverksöl finns en rad små bryggerier i Sverige som bidrar till dynamik och innovation i branschen.

Fortsatt hög förändringstakt

Spendrups förväntar en fortsatt snabb förändring av branschen de kommande åren, dels på grund av ökad e-handel, dels som en följd av konsumenternas medvetenhet inom miljö, klimat och hälsa. Detta bidrar till en allt större efterfrågan på alkoholfria drycker under starka varumärken.

Digitaliseringen

Digitaliseringen skapar nya utmaningar, möjligheter och risker och påverkar alla delar av vår bransch – från produktion till inköp, logistik, arbetssätt, marknadsföring och kundrelationer. E-handeln växer snabbt och yngre konsumenter är mer digitala än äldre. Enligt Svensk Handel förväntas e-handeln inom hela dagligvaruhandeln öka från dagens cirka 2 procent till en andel på 6–11 procent år 2025. Konsumenters och kunders ändrade köpbeteenden kommer i ökande grad även att påverka Spendrups.

Hälsotrenden

Dagens konsumenter är hälsomedvetna. Många vill ha information om ursprung, kvalitet och innehåll för att kunna leva hälsosammare och efterfrågan på sockerfria drycker och alkoholfri öl ökar. Detta arbetar Spendrups aktivt med att tillgodose. Inom hälsotrenden ryms också ett allmänt ökat intresse för mat, vilket också bidrar till efterfrågan på smakrika måltidsdrycker.

Hållbarhet

Miljöanpassade förpackningar, minskat svinn och ursprung blir allt viktigare frågor liksom socialt ansvarstagande och klimatpåverkan. Livsmedelsbranschen har länge arbetat med ekologiska produkter, men idag blir det lokala ursprunget allt viktigare. Spendrups arbetar aktivt inom dessa områden.

Urbanisering

Den andel av maten som köps på kafé eller restaurang ökar och de som äter ute mest är unga storstadsbor. Nya konsumentbeteenden skapar branschglidning. Livsmedel säljs i ökande grad på restauranger och detaljhandeln satsar på bekväma matlösningar. En allt större del av svensk köpkraft samlas i större städer.

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies