Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

OMVÄRLD OCH TRENDER

Pandemin ökade medvetenheten om hur kriser kan påverka individer och samhällen. Det placerade trygghet och säkerhet i fokus, också i vår bransch.

Omvärld och trender

Covid-19-pandemin dominerade året och omvärlden. Pandemin accelererade också flera befintliga trender, bland annat genom människors förändrade beteenden.

Digitalisering 

För många blev digitaliseringen avgörande för att klara vardagen. Hemarbete till följd av pandemin flyttade fysiska möten till det digitala rummet. E-handeln ökade kraftigt då rådet var att undvika trängsel i fysiska butiker. Dessa beteenden förväntas leva vidare efter pandemin, i vilken utsträckning återstår att se.

För Spendrups betyder snabbare digitalisering att vi behöver anpassa våra arbetssätt och även att vi behöver bli än mer relevanta för näthandeln. 

Hållbarhet 

Klimat och andra hållbarhetsfrågor fick stort utrymme under året, trots pandemin. Engångsplastdirektivet implementerades i EU. Vidare lanserades the Green Deal, EU:s färdplan för en hållbar ekonomi som spänner över flera framförallt miljörelaterade områden. I Sverige startade flera branscher samarbeten för grön omställning. Spendrups är anslutna till bland annat Livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest och Dryckesbranschens Klimatinitiativ. 

För dryckeskonsumenter, och därmed för Spendrups, är produkters ursprung, miljöanpassade förpackningar och hälsosamma alternativ fortsatt viktiga aspekter. 

Hälsa

Hälsomedvetna konsumenter fortsätter att driva efterfrågan på socker- och alkoholfria drycker. Spendrups arbetar aktivt för att tillgodose dessa behov. I hälsotrenden ingår också ökat intresse för mat överlag, vilket bidrar till efterfrågan på smakrika måltidsdrycker. 

Utmaningar inom restaurang- och besöksnäringarna

Ett år av social distansering och allt tuffare restriktioner för evenemang, nattklubbar och restauranger påverkade restaurang- och besöksnäringarna kraftigt i form av uppsägningar och konkurser. Många går på knäna och det råder stor ovisshet om när återhämtningen kommer och hur det nya normala kommer se ut. Till exempel väntas en del affärsresor ersättas av digitala möten även efter pandemin, vilket kommer att bli en stor utmaning för hotell och andra relaterade branscher. Spendrups jobbar hårt för att hjälpa kunder att hålla ut och komma tillbaka efter pandemin.

Trygghet

Pandemin ökade mångas medvetenhet om hur kriser kan påverka individer och samhällen. Den placerade trygghet och säkerhet i fokus, också när det gäller livsmedelsförsörjning. För Spendrups handlar det om att garantera leveranser av dryck till våra kunder, också i kris. Som producent av buteljerat vatten är Spendrups klassat som samhällskritisk verksamhet av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).