Spendrups Bryggeri AB

Välkommen in!

Välkommen in!

Vårt löfte Välkommen in! beskriver den kultur och stämning vi vill ha i vår stora familj med cirka 1 100 medarbetare. Det handlar också om hur vi påverkar omvärlden och de värderingar vi står för. Genom att vara engagerade och ha en välkomnande företagskultur vill vi bidra till ett samhälle som kännetecknas av öppenhet, mångfald och inkludering.

Olika perspektiv gör oss starkare

Vi tror på styrkan i människors olikheter och att ha en inkluderande miljö som uppmuntrar öppenhet. Vi har märkt att medarbetare med skiftande bakgrund gör att vi kan ta oss an utmaningar från olika perspektiv. Det är värdefullt för vår verksamhet!

Loka Heroes - basket som gör skillnad

Läs mer

Hållbarhetsresultat 

Ta del av resultatet av vårt hållbarhetsarbete

Läs mer

Spendrups mottagare av Mångfaldspriset

I januari fick Spendrups ta emot Mångfaldspriset som delas ut av StyrelseAkademin i Dalarna. Priset går till en person, organisation eller verksamhet som har utmärkt sig med sitt arbete inom mångfald. På plats på Stjärngalan i Borlänge för att ta emot priset var Goran Pavic, driftchef på kundorderplocket och Helena Nylén, varuförsörjningsdirektör.

Juryn motiverade valet av Spendrups på följande vis: 

”Mångfaldspriset går till ett företag som vet att kraften i människors olikheter är nyckeln till dess framgång. De skapar en långsiktig tillväxt genom att utmana traditionella könsroller och ge varje anställd möjlighet att vara sig själv. Ett glödande engagemang för frågorna i företagets alla nivåer tillsammans med en tydligt förankrad strategi säkerställer att omvärlden tillsammans med såväl medarbetare som kunder och leverantörer varje dag kan hälsas välkommen in till Spendrups”. 

”Plocket” vann vårt nya mångfaldspris

Kundorderplocket i Grängesberg, den avdelning som paketerar våra drycker för vidare leverans till kunderna, har utvecklats mycket positivt de senaste åren; mycket tack vare mångfalden i medarbetarskaran och det arbete som lagts ner på att skapa en familjär atmosfär där alla vill vara med och bidra.

Varje år söker ”Plocket” sommarvikarier och 2019 mångdubblades antalet ansökningar, från cirka 60 till över 500. Det är ett tydligt kvitto på att arbetet med att skapa en välkomnande och inkluderande arbetsmiljö har fått spridning även utanför Spendrups väggar.

För att uppmuntra insatser som på ett eller annat sätt lever upp till vårt löfte Välkommen in! instiftade vi 2019 Välkommen in-stipendiet för våra medarbetare. Stipendiet kan antingen gå till en person eller en avdelning och första vinnare någonsin av Välkommen in-stipendiet blev ”Plocket”, tack vare deras stora engagemang och arbete med mångfald och integration.

Här är ett utdrag ur juryns motivering: 

”Årets mottagare av Välkommen in-stipendiet utmärks av sin bredd bland medarbetarna i ålder, kön och ursprung. Verksamheten präglas också av ett enastående engagemang och en förmåga att snabbt ställa om efter plötsliga händelser och utmaningar. Att man vid övertidsbehov har många fler frivilliga som anmäler sig än det finns plats för är bara ett exempel på denna vilja att ’kavla upp ärmarna’.”  

Vi engagerar oss i lokalsamhället

Vi är mycket engagerade på de orter där vi finns – även utanför våra lokaler och vår bransch. Vi vill sprida vårt löfte och våra värderingar, dela med oss av det vi kan och ta del av perspektiv från personer som bor på orten men inte arbetar hos oss. Att bidra till en positiv samhällsutveckling är också viktigt för oss.

Skolträffar

För att nå ut till barn och ungdomar och ta del av deras syn på aktuella samhällsfrågor genomför vi regelbundna skolträffar på de orter där vi har verksamhet. Träffarna, som görs på grund- och gymnasieskolor, är även en möjlighet att sprida Spendrups varumärke som arbetsgivare. Skolträffarna görs ofta tillsammans med andra organisationer, som Rädda Barnen och Centrum mot våldsbejakande extremism.

Grängesberg bjöd in allmänheten

I samband med Ludvikas 100-årsjubileum 2019 öppnade vi för första gången på 25 år upp vårt bryggeri i Grängesberg för allmänheten. Intresset var stort och under de fyra timmarna bryggeriet höll öppet kom över 3 000 besökare. De fick gå en snitslad bana genom våra produktionslokaler och bjöds på dryck och korv.

Rundturen var mycket uppskattad av både besökare och medarbetare som fick en möjlighet att visa upp var de jobbar och den positiva arbetsmiljö vi har i bryggeriet.

Loka Heroes gör skillnad

Spendrups stöttar och driver olika projekt och nätverk som på olika sätt för människor närmare varandra genom att skapa sociala sammanhang där folk mår bra och känner sig trygga. Ett sådant projekt är Loka Heroes som verkar för inkludering genom basket och idag drivs hela 14 Loka Heroes-projekt runt om i landet.


Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies