Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

OMVÄRLD OCH TRENDER

Covid-19-pandemin präglade även 2021. 

Omvärld och trender

Covid-19-pandemin och dess konsekvenser fortsatte att sätta Spendrups och branschen på prov under 2021. Den accelererade flera befintliga trender, till exempel människors förändrade beteenden.

Digitalisering 

För många har digitaliseringen blivit avgörande för att klara vardagen. Hemarbete på grund av pandemin flyttade fysiska möten till det digitala rummet. E-handeln fortsatte att öka, bland annat till följd av rådet att undvika trängsel i fysiska butiker. Dessa beteenden förväntas leva vidare efter pandemin, i vilken utsträckning återstår att se. 

För Spendrups betyder snabbare digitalisering att vi behöver anpassa våra arbetssätt och bli än mer relevanta för näthandeln. 

Hållbarhet 

Hållbarhet i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet tar allt större plats. Det märks överallt, från global till individ- och konsumentnivå. Klimattoppmötet COP26 i Glasgow resulterade bland annat i en färdig Parisregelbok. Samtidigt krävs det ytterligare ansträngningar för att nå målet på 1,5 grader.

Under året presenterade EU-kommissionen det så kallade Fit for 55-paketet för att genomföra EU:s skärpta klimatmål för 2030. Fit for 55 stakar också ut riktningen mot EU:s långsiktiga klimatmål, att bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Implementeringen av EU:s taxonomi för hållbara investeringar gick framåt – EU-kommissionen antog granskningskriterier för taxonomins två klimatmål och dessa trädde i kraft den 1 januari 2022.

Näringslivet visar också prov på skärpta klimatambitioner. Allt fler bolag antar vetenskapsbaserade klimatmål, enligt Science Based Targets initative (SBTi). Bland dem finns ICA och Coop, vilket påverkar Spendrups och andra leverantörer. I Spendrups nya hållbarhets­strategi ingår att kraftigt minska klimatpåverkan i egen verksamhet och i värdekedjan, enligt SBTi.

Vi får ständigt nya bevis för kunders och konsumenters intresse för hållbarhet. Enligt Sustainable Brand Index 2021 diskuterar 67 procent av befolkningen hållbarhet regelbundet. Det är visserligen en minskning från året innan, 74 procent, men ändå en hög nivå. Tappet på 7 procentenheter kan förklaras av att pandemin och dess konsekvenser tagit plats i mångas tankar och samtal.

Hälsa

Hälsomedvetna konsumenter fortsätter att driva efterfrågan på socker- och alkohol­fria drycker. Spendrups arbetar aktivt för att tillgodose dessa behov. I hälsotrenden ingår också ökat intresse för mat överlag, vilket bidrar till efterfrågan på smakrika måltidsdrycker. 

Stigande råvarupriser

Stark efterfrågan i kombination med försörjningsproblem och begränsat utbud resulterar i stigande inköpspriser på råvaror, energi, material­ och transporter. Spendrups påverkas av högre priser på framförallt aluminium, återvunnen plast, förnybar diesel och andra drivmedel samt el. Detta skulle kunna leda till höjda konsumentpriser men i första hand satsar Spendrups på att använda resurser smart och effektivt.