Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Cirkulär och smart resursanvändning minskar Spendrups påverkan på miljö och klimat

På Spendrups använder vi råvaror, förpackningsmaterial­, vatten och andra resurser som påverkar miljö och klimat. Genom att göra resursanvändningen så smart och cirkulär som möjligt kan vi minska vår påverkan och samtidigt skapa en mer effektiv produktion.

Visste du att?

Under 2022 har vi minskat plasten i våra PET-flaskor i Hällefors vilket kommer spara cirka 250 ton plast årligen. 

Spendrups förpackningar står för en stor del av vår miljöpåverkan. Därför är det viktigt för oss att minska material­et och bidra till en ökad grad av återvinning. Små förändringar kan göra stor skillnad i produktionen.

En satsning som vi är extra stolta över är övergången från plastsvep, som används runt våra flerpack burkar, till 100 procent återvinningsbar papp. Det har vi gjort genom att lansera KeelClip i delar av vårt sortiment. Under 2023 kommer hela sortimentet ställas om till KeelClip vilket beräknas ge en plastbesparing på hela 100 ton per år.

En annan viktig cirkulär satsning är att öka självförsörjningsgraden på energi i vår verksamhet. I bryggeriet arbetar vi för att effektivisera all produktion vad gäller svinn, vatten och kemikalier.

Hållbarhets­satning 2022

Plastsvepen ersätts med KeelClip

Under 2022 lanserades KeelClip i Trocaderos och Mariestads produkter, vilket blev första steget i den långsiktiga satsningen att byta ut plastsvepen för alla våra produkter. Nu pågår arbetet med att ställa om resten av sortimentet, vilket innebär att ytterligare en produktionslinje byggs om under 2023 för att klara de ökade volymerna.

Läs mer om KeelClip

Smarta förpackningar för minskad miljöpåverkan

Runt 85 procent av Spendrups förpackningar ingår i pantsystemet, vilket innebär att vi är en del av ett cirkulärt system. Vi använder också fat och returglas som kan återanvändas, vilket minskar vår klimatpåverkan.

Läs mer om förpackningar

Minskad och effektiviserad vattenanvändning

Vattenanvändning är en viktig fråga för oss på Spendrups. För Loka kan vattenbrist vara en direkt affärsrisk eftersom vi inte får tappa vatten ur Loka-källan om grundvattennivåerna understiger en viss nivå. Under 2022 har vi kartlagt våra processer för att identifiera områden där vi kan skapa förbättring och effektivisering i vår vattenanvändning.

Läs mer om minskad vattenanvändning

Minskat svinn i produktionen

På Spendrups uppstår svinn i produktionen, exempelvis när vi växlar till en annan produkt, diskar maskiner eller justerar sockerhalt och kolsyra. Svinn uppstår även när färdiga produkter kasseras om de inte kan säljas. Under 2022 har vi färdigställt en svinnanalys som syftar till att identifiera rätt åtgärder för att reducera svinnet.

Läs mer om svinn

Färre och bättre kemikalier

Spill, läckage eller felaktig användning av kemikalier kan skada människor och miljön. Under 2022 har vi därför startat upp ett nytt kemikalieråd på Spendrups som ska fungera som en stöttande funktion för hela verksamheten. Rådet arbetar på operativ och strategisk nivå för att förbättra rutiner, öka samordningen, stötta och effektivisera.

Läs mer om kemikalier