Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Smarta förpackningar för minskad miljöpåverkan  

Spendrups förpackningar står för en väsentlig del av vår totala miljöpåverkan. Genom att minska mängden material­, använda mer återvunnet material­ och öka återvinningen av våra förpackningar kan vi minska vår påverkan.

Ökad användning och nedskräpning av plast och andra material­ är en global miljöutmaning. Det pågår flera initiativ för att minska användningen, till exempel EU:s engångsplastdirektiv. I Sverige har vi ett välfungerande system för pant och återvinning. Runt 85 procent av Spendrups förpackningar ingår i pantsystemet, vilket innebär att vi är en del av ett cirkulärt system. Vi använder också fat och returglas som kan återanvändas, vilket minskar vår klimatpåverkan.

Spendrups förpackningar står för en stor del av vår totala miljöpåverkan, därför satsar vi på att minska mängden material­ och bidra till att fler förpackningar kan återvinnas. Vår strategi för mindre klimatpåverkan från förpackningar utgår från avfallstrappan: vi minimerar, återvinner (eller möjliggör återvinning av) och återanvänder förpackningar och material­.

Visste du att?

Spendrups är medlem i branschorganisationen Sveriges Bryggerier och därmed delägare i Svensk Glasåtervinning och Returpack.

Mindre och lättare förpackningar

Genom att minska våra förpackningar får de en lägre miljöpåverkan samtidigt som utsläppen från transporter också kan minskas. På senare år har Spendrups använt allt mindre material­­ och minskat vikten på plastflaskor och korkar.

Återvunnet och återvinningsbart

Genom att använda en högre andel återvunnet material­­ minskar vi förpackningarnas klimatpåverkan. Vår PET-flaska för vatten och läsk består till hälften av återvunnen plast. Vår ambition är att öka andelen, men samtidigt värna om kvaliteten på plasten i hela pantsystemet. Vi har även ställt om våra fatlock till 100 procent återvunnen plast.

Under 2022 har vi påbörjat upphandlingen av korkar som sitter kvar på flaskorna så länge de används (så kallade ’tethered closures’ eller kvarsittande korkar). Det minskar risken för nedskräpning av engångsplast och är ett krav i EU:s engångsplastdirektiv.

Återanvändbara förpackningar 

Uppskattade förpackningsslag på restaurangmarknaden är stålfat och returglas. Spendrups tar tillbaka dessa till bryggeriet, diskar och fyller igen. Det är förpackningsslag med lågt klimatavtryck.

Cirkulärt tillsammans

Spendrups ingår i forumet Circular Sweden som arbetar för cirkulära material­­flöden och hållbar konsumtion. Circular Swedens ambition är att Sverige ska vara ledande inom cirkulära material­­flöden och driva utvecklingen internationellt.

Vi har även anslutit oss till Livsmedels­­företagens Hållbarhets­­manifest och DLF:s (Dagligvaruleverantörers Förbund) Plastinitiativ. Det innebär att alla våra plastförpackningar ska vara material­­återvinningsbara till 2025.

Papper ersätter plast

Spendrups genomför en stor satsning på KeelClip – en ny pappersbaserad förpackningslösning för burk i flerpack. Under 2022 lanserades KeelClip i Trocaderos och Mariestads produkter, vilket blev första steget i den långsiktiga satsningen. Nu pågår arbetet med att ställa om resten av sortimentet, vilket innebär att ytterligare en produktionslinje byggs om under 2023 för att klara de ökade volymerna. När hela burksortimentet övergått till KeelClip beräknas plastbesparingen bli hela 100 ton per år.

Läs mer om satsningen här.

PET-bantning

Under 2022 har vi genomfört ett projekt för att ytterligare minska vikten på våra PET-flaskor i produktionen i Hällefors. Projektet har inneburit en besparing på cirka 250 ton PET under 2022 jämfört med 2021. Utöver viktminskningen beslutade vi även att plocka bort wellpapptrågen som vanligtvis finns under PET-flaskor. Det har gjort att vi sparar in över 500 000 tråg per år och 30 ton wellpapp.

Klimatpåverkan per förpackningsslag
(kg CO2/liter dryck)

Analysen är genomförd av Sveriges Bryggerier i samarbete med RISE, baserat på siffror från 2018. Mätningen omfattar utvinning av råmaterial­, tillverkning av förpackning, hantering och transport genom värdekedjan till konsument samt material­återvinning av förpackning. Ingen dryckes­tillverkning ingår i klimatavtrycket.