Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Ansvarsfull marknadsföring och försäljning

Som producent av alkohol­­haltiga drycker har Spendrups ett stort ansvar att främja en sund alkohol­­kultur. Vi satsar på alkohol­­fria drycker, ansvarsfull marknadsföring samt samarbeten för att motverka en skadlig dryckes­kultur.

Osund alkohol­konsumtion kan orsaka omfattande lidande och problem – för de som dricker, för den närmaste omgivningen och för samhället. Det är en viktig hållbarhets­fråga att främja sund konsumtion och komma tillrätta med skador, olyckor och andra negativa konsekvenser. Att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive skadligt alkohol­bruk, ingår också i FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Alkohol­­fria drycker

Genom att satsa på goda alkohol­­fria drycker gör Spendrups det enklare att dra ner på, eller välja bort, alkohol­­. Vi har ett brett utbud av öl och cider utan alkohol­­ samt ett spännande läsksortiment som bland annat rymmer Trocadero, Cuba Cola och lagrad julmust från Nygårda. Läs mer om vår utbud här

Ansvarsfull marknadsföring

Spendrups gör årligen stora investeringar i att marknadsföra vårt alkohol­fria sortiment för att bidra till en kultur där alkohol­fria drycker ses som ett likvärdigt alternativ till alkohol­haltiga.

Vår marknadsföring av alkohol­­haltiga drycker följer relevant lagstiftning och branschpraxis. Det innebär följande arbetssätt:

 • Vår marknadsföring av alkohol­­haltiga drycker vänder sig inte specifikt till personer under 25 år.
 • Vi visar inte situationer som är oförenliga med alkohol­­, till exempel graviditet eller trafik.
 • Vi kopplar inte ihop hälsa eller social framgång med alkohol­­.
 • Vi uppmuntrar inte till överdriven eller ansvarslös alkohol­­konsumtion. På motsvarande sätt framställer vi inte avhållsamhet eller måttlighet på ett negativt sätt.
 • Vår marknadsföring ska inte vara stötande eller diskriminerande.
 • Vår marknadsföring följer alkohol­­lagens krav på särskild måttfullhet – den ska inte vara påträngande, uppsökande eller aktivt uppmana till bruk av alkohol­­.
 • Vi ställer också höga krav på våra samarbetspartners och säkrar att marknadsföringsaktiviteter kopplade till Spendrups varumärken går lagenligt till.

Introduktion för nya medarbetare

Spendrups medarbetare som arbetar med marknadsföring ska ha god kunskap om gällande lagstiftning och branschriktlinjer. Här vill vi vara bättre än konkurrenterna. Alla nya kollegor som jobbar med marknadsföring av Spendrups alkohol­­haltiga sortiment får en gedigen introduktion. Vi uppmuntrar också medarbetarna att lära sig mer via branschens egen tillsynsman, Alkohol­­granskningsmannen.

Samarbeten för sunt drickande

Spendrups stödjer organisationer och initiativ som jobbar för sunt drickande och för att minska alkohol­ens skadeverkningar. Här är några exempel:

 • Nattvandrarna är vuxna förebilder som erbjuder medmänskligt stöd och social trygghet till unga som rör sig ute på kvällar och nätter.
 • Prata Om Alkohol­­ drivs av Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och erbjuder skolmaterial­­ för högstadiet och gymnasiet. Metoden bygger på undervisning genom samtal och fokus är att lära unga att stå emot grupptryck och säga nej till alkohol­­.
 • Drinkwise startades av SVL och är en plattform för information, diskussion och reflektion kring attityder till alkohol­­ och ansvarsfull konsumtion. Drinkwise ingår i den europeiska satsningen responsibledrinking.eu.
 • Årets Kock har Spendrups som huvudsponsor och delägar­­e. Här främjar vi sund dryckes­­kultur genom att lyfta fram drycken som en viktig del i matupplevelsen.
 • KrogVis är Spendrups initiativ för att lyfta krogbranschen och våra restaurangkunder. Vi erbjuder en kunskapsplattform med kurser om till exempel ansvarsfullt arbete med alkohol­­, alkohol­­lagen, alkohol­­ens påverkan på hjärnan och att skapa en trygg restaurangmiljö.

Koll på reglerna

Under de senaste åren har regelverket kring alkohol­marknadsföring varit föremål för rättsutveckling, framför allt genom ny praxis kring vilka bilder som får visas i samband med alkohol­marknadsföring. Detta har gett upphov till osäkerhet på marknaden och Spendrups har noga följt denna praxisbildning, utvärderat och tagit ställning till vad som förefaller utgöra gällande rätt. Vi har genomfört utbildningsinsatser för de anställda som arbetar med marknadsföring kring den utveckling som skett och hur den ska tolkas.