Spendrups Bryggeri AB

Vi brygger för framtida generationer

Det kan låta självklart för ett familjeföretag i fjärde generationen, men även för oss är det viktigt att påminna om generationsperspektivet för vår verksamhet. Jag vet själv hur lätt det är att fastna i de akuta frågorna och brådskande besluten. Inte minst i skrivande stund när mycket kraft går till att förstå och agera på det nya coronavirusets framfart och konsekvenser, som kommer att påverka samhälle, näringsliv och individer för lång tid framöver. För oss blir det en tydlig och kraftfull påminnelse om vad hållbarhet i grunden handlar om: att vårt agerande här och nu har en verklig betydelse för framtiden och allas vår långsiktiga överlevnad. Vi kommer givetvis att följa upp detta i nästa års redovisning, men här och nu blickar vi bakåt på ett mycket bra 2019.

Jag är stolt över att kunna konstatera att vi som företag varit framgångsrikt under 2019, både i det korta och det långa perspektivet. Spendrups lyckades väl på marknaden med ökade marknadsandelar på i princip alla kategorier och ett bra ekonomiskt resultat.

Vi har under året bland annat utökat vårt sortiment med fler alkoholfria öl, sockerfria läskedrycker och ansvarsfullt producerade funktionella drycker vilket har tagits emot väl av kunder och konsumenter. Och som ett kvitto på att vårt erbjudande är uppskattat utsågs vi i september till Årets leverantör inom Dagligvaruhandeln. De marknadsmässiga framgångarna betyder att Spendrups står på en stadig grund och att vi kan lägga mer resurser och fokus på att utveckla vår verksamhet, våra varumärken och – inte minst – våra medarbetare.

Vi har även sett fortsatt goda resultat av vårt hållbarhetsarbete. Inte minst har vi sedan i höstas en helt fossilfri produktion i Grängesberg. Våra egna transporter kör fortsatt på en mycket hög andel fossilfritt bränsle. Vi har bytt till återvunnen plast i våra plastglas och plastsvepen för multipack. Och vi har förstärkt vår ställning som ledande inom helt ekologiskt öl – inte bara i Sverige utan på en global nivå. Det är resultatet av handlingskraft och ett idogt arbete under lång tid.

Men de kanske största hållbarhetsinsatserna under 2019 handlar om framtiden. Att vi nu satt som mål att bli en helt fossilfri verksamhet 2025 – både i produktion och transporter – känns både utmanande och sporrande. Det kommer att kräva mycket av oss som företag! Men även av samverkan med andra aktörer. Vi är väl medvetna om att vi är för små för att klara av detta på egen hand. Men vi vet att vi samtidigt är tillräckligt stora för att kunna knyta andra samarbetspartners till oss och för att göra en skillnad i och för vår värld.

Samarbete är också det som utmärker vårt initiativ ”1000 goda idéer”. Där vill vi fånga upp möjligheter och gemensamma satsningar för hållbarhet bland våra kunder, partners och medarbetare. En jury kommer sedan att välja ut de mest intressanta idéerna och projekten som vi sedan finansierar och driver. Initiativet är en del av vårt arbete med Spendrups Generationsfond.

Tillsammans med andra ambitiösa aktörer och organisationer har vi också satt tuffa mål för hållbarhet inom vår bransch. Exempelvis Dryckesbranschens klimatinitiativ, Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest samt DLFs Transportinitiativ och Plastinitiativ. Vi gick även in som medlem i den branschöverskridande organisationen Circular Sweden. Mycket av detta är sådant som kommer att bära frukt först om flera år och kommer att kräva hårt arbete.

Avslutningsvis skulle jag vilja lyfta en framtidssatsning som vi tror kan ge frukt både nu och framåt, nämligen bryggeriet Omaka, som drivs av Hedda Spendrup. Omaka är just lite omaka i vår Spendrupsfamilj. Men Heddas hjärteprojekt är också en småskalig vink om att vi verkligen brygger för framtida generationer.

Fredrik Spendrup, vd

"Tillsammans med andra har vi satt tuffa mål för hållbarhet i vår bransch"

Fredrik Spendrup, vd

Cookies används för att ge en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om våra cookies och om hur du kan avböja cookies