Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Bestyrkanderapport

Här finns revisorns yttrande avseende Spendrups hållbarhets­­redovisning 2022.

Revisorns rapport över översiktlig granskning av Spendrups Bryggeriaktiebolags hållbarhets­redovisning samt yttrande avseende den lagstadgade hållbarhets­rapporten.

Till Spendrups Bryggeri aktiebolag, org. nr 556079-6871

Läs rapporten här