Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök
Spendrups

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Hållbara odlingsmetoder för maltkorn

Under våren 2022 startade Spendrups och Lantmännen upp ett nytt samarbete för hållbar odling av maltkorn. De 3 000 ton maltkorn som odlats i projektet används för att brygga cirka 18 miljoner liter öl.

"Tillsammans kan vi driva utvecklingen mot mer hållbara odlingsmetoder och tydligt visa vägen för den hållbara utvecklingen."

Claes Johansson, hållbarhets­chef på Lantmännen.

Spendrups har sedan många år tillbaka använt maltkorn – en huvudråvara i öl – från Lantmännen. Under 2022 startade ett nytt samarbete där maltkornen för första gången odlats enligt Lantmännens program för framtidens jordbruk – Klimat & Natur.

– Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur innebär nya odlingsmetoder med minskad klimatpåverkan som också gynnar den biologiska mångfalden. Tillsammans med Spendrups har vi för första gången använt programmet i odlingen av maltkorn, säger Claes Johansson, hållbarhets­chef på Lantmännen.

Under våren 2022 sattes grödan i marken. Totalt har 190 hektar maltkorn odlats för Spendrups räkning på Högestad Gård utanför Ystad. 

Den totala skörden för första året av samarbetet har resulterat i 3 000 ton maltkorn som senare har använts till att brygga ungefär 18 miljoner liter öl.

– Det är glädjande att kvaliteten på årets maltkorn blev god. Det är med varm hand som vi kunnat lämna över råvaran till nästa led i värdekedjan, säger Claes Johansson.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur minskar koldioxidutsläppen med upp till 30 procent genom klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling. Dessutom stärks den biologiska mångfalden genom blommande zoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

För Spendrups har samarbetet varit ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan i råvarorna och samtidigt hjälpa kunderna att nå sina höga ambitioner på hållbarhets­området. Under 2023 kommer fossilfritt mineralgödsel att introduceras i programmet som ett nästa steg i Lantmännens projekt tillsammans med Spendrups.

– Som två välkända varumärken och företag i Sverige känns det otroligt bra att vi tillsammans kan driva utvecklingen mot mer hållbara odlingsmetoder och tydligt visa vägen för den hållbara utvecklingen, säger Claes Johansson.